วิสัยทัศน์ที่ดีในการจัดตั้งบริษัท

หลักการดำเนินงานที่ดีในการจัดตั้งบริษัท ธุรกิจ

1. สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ จริงอยู่ทีสินค้าและบริการ เป็นใบเบิกทางให้เราอยากส่งต่อสินค้าไปให้ผู้บริโภค แต่วิธีการนำเสนอสินค้าที่ตรงใจกับลูกค้าเป้าหมาย ก็มีความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของสินค้าและบริการ การทำการตลาดแบบขายแต่ไม่ได้ขายทำไมถึงเวิร์คในยุคปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะสินค้าและบริการมีมากมายในตลาด ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจ การขายแบบช่วยวิเคราะห์ เน้นความแตกต่างที่เป็นจุดขายของสินค้าจึงพลาดไม่ได้

2. โฟกัสกับลูกค้า เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อที่สามารถคาดคะเนความต้องการของพวกเขาได้

3. ใช้ขุมทรัพย์ที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ สร้างวัฒนธรรมการถ่อมตนขึ้นภายในองค์กร คิดให้ใหญ่ทำตัวให้เล็กและประกอบด้วยไอเดียที่จะสามารถแก้ปัญหา ใช้ประสบการ์ณของคุณในการช่วยแนะนำและช่วยตัดสินใจ องค์กรเล็กแต่ระบบซับซ้อนมักไม่ครองใจในระยะยาว

4. อย่าลืมทำงบประมาณแต่ละแผนก และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูว่าในการตัดสินใจบริหารจัดการของคุณเวิร์คหรือไม่ ถ้าบางแผนกมีการควบคุมต้นทุน อย่าลืมตรวจดูว่าพนักงานปฏิบัติได้ตามแผนหรือไม่ในการลงมือปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

5. อย่ามองข้ามการจัดทำบัญชีและวางแผนจัดการเกี่ยวกับภาษี เพื่อที่ไม่เสี่ยงการถูกประเมินในอนาคต
“ภาษีก็เหมือนโรคไซนัส แรกๆก็เหมือนจะไม่เป็นไร แต่ปล่อยไว้ก็เรื้อรัง รักษายาก”