บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดดี

จดบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดดี

ในเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปนิติบุคคล คำถามต่อมาคือจะจดตั้งเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิจารณาเลือกว่าจะเป็นนิติบุคคลแบบไหนขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้บริหารเองครับ ว่าต้องการให้บุคคลภายนอกมองขนาดของกิจการเป็นเช่นไร และ อนาคตที่คาดหวังจากการจดจัดตั้งบริษัทใหม่หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นวางแนวทางไว้อย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น ตัวแทนซื้อขาย จัดหา เป็นธุระให้เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ให้นามบัตรลูกค้าไว้

คุณ สมชาย ซื่อตรง จาก หจก. Meedee Agency หรือ คุณสมชาย ซื่อตรง จาก บริษัท Meedee Agency จำกัด อันไหนดูดีกว่ากันครับ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนด้วยครับ  ในขณะเดียวกัน ยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่าง 

ติดต่อรับเหมางานก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางแสนมหานคร หรือ ติดต่อรับเหมางานก่อสร้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด มันก็ดูดีในสายตาบุคคลภายนอกอยู่แล้วครับ เพราะตัวนิติบุคคลนั้นๆ ได้สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในสายตาบุคคลภายนอกไว้แล้ว ที่นี่มาดูกันปัจจัยที่ควรคำนึงเมื่อจะจดนิติบุคคลมีอะไรบ้าง

  1. ลักษณะของธุรกิจ ที่จะจดเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นธุรกิจด้านใด
  2. ความเชื่อมั่นในตัวธุรกิจเองขณะนี้ต่อบุคคลภายนอก
  3. การระดมทุนในอนาคต ขนาดของกิจการในอนาคต
  4. ฐานลูกค้าเดิม
  5. Profile ของบริษัท ที่ใช้รับงาน หรือ ติดต่อซื้อขายสินค้า