สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วสิ่งที่บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีคือต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีอย่างน้อย 1 คน ผู้ทำบัญชีของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด คือ จบปริญญาตรีทางบัญชีหรือมีวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีทางบัญชี  ที่นี่ละครับสิ่งที่บริษัทจัดตั้งใหม่หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วบางส่วนทำบัญชีเองครับเป็นตั้งแต่ Messenger ยัน  Manager และเป็น Accountant ด้วย เพราะคิดว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำบัญชี *การจัดทำบัญชีนั้นผู้ประกอบการจัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรและยังไม่เห็นความจำเป็น ยังไม่มีความจำเป็นจริงๆครับแต่สำหรับธุรกิจจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วยังไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือที่เรียกกันตอนสิ้นปีว่าปิดงบเปล่านั่นเอง แต่สำหรับบริษัทจัดตั้งใหม่ที่เริ่มดำเนินการและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียมูลค่าเพิ่มแล้ว

ควรอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำบัญชี เพราะนักบัญชีที่ดีจะทำหน้าที่ดูแลบริษัทของท่านให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและนักบัญชีจะรู้ว่าการสิ่งใดต้องจัดทำเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายสรรพากร สิ่งผู้ประกอบการจัดตั้งบริษัทใหม่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME ยังขาดความรู้ความเข้าใจ บางท่านรู้แต่รู้ยังไม่หมดไม่ครบถ้วนกระบวนการ สิ่งที่ตามมาจากการตรวจสอบงบประจำปีคือค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่ต้องจ่ายสรรพากรซึ่งมากกว่าค่าบริการทำบัญชีรายเดือนที่ท่านต้องจ่ายเสียอีกครับ