วิธีการคำนวณภาษี เองง่ายๆ (Tax accounting)

ในประเทศไทย การคำนวณภาษีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก สำหรับใครหลายๆคน เพราะว่ามีหลายประเภทของภาษีที่ต้องคำนวณ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา หรือ บุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจส่วนตัว), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), และอื่น ๆ ตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

แต่สำหรับขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ก็ไม่ใช่เรื่งที่ยากแบบที่คิดโดยมีวิธีการคำนวณตามสูตรดังนี้ : 

1.ขั้นตอนที่ คำนวณเงินได้สุทธิ

เงินได้สุทธิคือจำนวนเงินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีและค่าลดหย่อนภาษีจากเงินได้ทั้งหมดของคุณ ในกรณีของการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นภาษีและค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ จากเงินได้ทั้งหมดของคุณ คุณจะได้เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี

ยกตัวอย่าง 

รายได้ทั้งปี – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

600,000(รายได้ทั้งปี) – 100,000(ค่าใช้จ่าย) – 60,000(ลดหย่อนส่วนตัว ) – 6,300(ลดหย่อนประกันสังคม)

=เงินได้สุทธิ เท่ากับ 433,700 บาท

2. เทียบอัตตราภาษี 

เงินได้สุทธิ (บาท)อัตราภาษีเสียภาษีสูงสุด
1 – 150,000 บาทยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท5%7,500
300,001 – 500,000 บาท10%20,000
500,001 – 750,000 บาท15%37,500
750,001 – 1,000,000 บาท20%50,000
1,000,001 -2,000,000 บาท25%250,000
2,000,001- 5,000,000 บาท30%900,000
5,000,001 บาทขึ้นไป35%

(433,700 (เงินได้สุทธิ ) – 300,000(เงินได้สุทธิสูงสุดขั้นก่อนหน้า) X10%(อัตราภาษี)+7,500 (ภาษีขั้นก่อนหน้า) = ภาษีที่ต้องจ่าย เท่ากับ 20,870 บาท

เท่ากับว่าเราต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาล 20,870 บาท แต่สำหรับใครที่ไม่อยากจ่ายเต็มจำนวน สามารถใช้การลดหย่อนภาษีเข้ามาช่วยได้ มีหลายประเภทของค่าลดหย่อนภาษีที่คุณสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น  ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร และอื่นๆ อีกมากมาย 

สรุป

การเก็บภาษีเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภาษี เช่น สำนักงานภาษีอำเภอหรือเทศบาลเมืองในระดับท้องถิ่น และกรมสรรพากรในระดับส่วนกลาง

ระบบภาษีมีประโยชน์หลายด้าน เช่น ให้เงินทุนในการดำเนินกิจการของรัฐบาล สนับสนุนการให้บริการสาธารณะ ยกตัวอย่าง การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น การเก็บภาษียังเป็นอีกหนึ่งหนทาง ในการแบ่งเบาภาระภาษีของประชาชนให้เป็นสมดุลและยุติธรรมตามหลักการกระจายรายได้นั้นเอง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *