ป้องกันถูกตรวจสอบสรรพากรได้อย่างไร

ป้องกันการถูกตรวจสอบสรรพากรได้อย่างไร เห็นหัวข้อแล้ว ไม่ได้แนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงภาษีหรือทำบัญชี 2 ชุดแต่อย่างใด แต่จะแนะนำสั้นๆง่ายๆ คือ “ทำให้ถูกค่ะ ” เนื่องจากผู้เขียนเห็นแล้วว่า ในปัจจุบันสรรพากรไม่ได้จัดเก็บภาษีจากความไม่รู้ของผู้ประกอบการแต่
หน่วยงานสรรพากรให้ความสำคัญกับการออกตรวจแนะนำผู้เสียภาษีที่ขาดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในรูปนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบุคคลธรรมดารายใหญ่(รายได้เสียภาษี) เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเพื่อให้การเสียภาษีสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดเป็นธรรมทั้งกับผู้ประกอบการเองและหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
                    
                       มีหลายหน่วยงานที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุนแต่ก็ไม่วายถูกประเมินภาษีมีรายจ่ายมากมายหรือเหลือกำไรนิดหน่อย ทั้งหมดนี้ผู้เขียนเชื่อว่าส่วนใหญ่เน้นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด แต่มักเกิดจากความไม่รู้หรือรู้ครึ่งๆกลางๆ ซึ่งทำความเสียหายได้มากกว่าไม่รู้อะไรเลยให้คนอื่นทำดีกว่า เหมือนอย่างเช่นผู้ประกอบการขายสินค้าบางรายดันมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ท่านไม่ทราบ แต่สรรพากรดันทราบ แบบนี้เป็นต้น