การทำบัญชีออนไลน์ยากไหม

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Online Accounting Software) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการบัญชีและการเงินขององค์กรหรือบริษัทผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) หรือโปรแกรมติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Application) โดยโปรแกรมบัญชีออนไลน์มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลการเงินและการจัดการบัญชีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างรายงานการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน รายงานภาษี รายงานกำไร-ขาดทุน และอื่นๆ อีกด้วย

ทำบัญชีออนไลน์ยากไหม

การทำบัญชีออนไลน์ อาจไม่ได้ยากเท่าไรถ้าคุณมีความรู้และเตรียมพร้อมข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปแล้วการทำบัญชีจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลการเงิน เช่น รายได้ รายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขององค์กรหรือธุรกิจของคุณ และจะต้องเข้าใจหลักการทางบัญชี เพื่อทำให้บันทึกข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องและสามารถสรุปผลการเงินได้อย่างแม่นยำ

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบางเวลาส่งให้บัญชี

การทำบัญชีงจะต้องมีเอกสารที่จำเป็นต่อการบันทึกข้อมูลการเงินและการจัดการบัญชี การเตรียมเอกสารในการทำบัญชีนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นพื้นฐานและอาจจะต้องใช้บ่อยๆ แบ่งได้ออกมา 4 หมวด ได้แก่ : 

เอกสารเกี่ยวกับ การขาย

 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบกำกับภาษี (กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

เอกสารเกี่ยวกับ การซื้อสินค้า

 • ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จากซัพพลายเออร์
 • ใบรับสินค้า
 • ใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร์

เอกสารเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่าย

 • ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษี จากซัพพลายเออร์
 • ใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร์
 • ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

เอกสารเกี่ยวกับ เงินเดือน

 • สัญญาเงินกู้
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • สัญญาก่อสร้าง

การเตรียมเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้การทำบัญชีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบันทึกข้อมูลและสร้างรายงานการเงินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม ที่สำคัญ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ยังสามารถเชื่อมต่อกับธนาคาร และระบบจัดการคลังสินค้าได้อีกด้วย ทำให้การบันทึกข้อมูลการเงินและการจัดการบัญชีต่างๆ สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *