งบการเงินที่ดีทำอะไรได้บ้าง

งบการเงินที่ดีทำอะไรได้บ้าง  
   
                                     ประโยชนน์ของการทำจัดทำงบการเงิน 
 บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนอกจากจะมีหน้าที่จัดทำงบการเงินตามกฏหมายแล้ว หากงบการเงินที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา สามารถนำเงินการเงินไปใช้ได้ ยกตัวอย่าง เช่น

                                     1) สามารถนำไปใช้บริหารงานของฝ่ายบริหารได้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกลงทุนในกิจการใดๆ เช่นผู้บริหารสามารถหยิบเอางบกำไรขาดทุนมาใช้พิจารณาดูว่า โครงการใดคุ้มค่าที่จะลงทุนทำต่อไปหรือไม่อย่างไร ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องหรือได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของกิจการว่าเกิดประโยชน์เพียงใด หรือ การจัดทำงบประมาณก่อนการลงทุนย่อมเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ส่วนหนึ่งมาจากระบบบัญชีที่ดี มีคุณภาพ และทันเวลาหากต้องการนำไปใช้ 

                                    2) งบการเงินที่ดีที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของกิจการ จะสามารถนำงบการเงินไปใช้ยื่นกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนในกิจการได้ ซึ่งถ้าธนาคารได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือธนาคารก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าในการดำเนินงานที่ผ่านมากิจการมีสภาพคล่อง มีความสามารถในการชำระหนี้หรือมีความเสี่ยงทางการเงินอย่างไรบ้าง แต่เรื่องของท่านก็คือท่านต้องมีระบบบัญชีที่ดี เพื่อใช้ในการบริหารงาน

                                    จริงอยู่ที่หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณา เพราะถ้าท่านเป็นลูกค้าที่ธนาคารไม่รู้จักเลย ธนาคารก็จะเรียกหลักประกันให้คุ้มกับเงินลงทุนที่จะให้ไป  ในขณะเดียวกันหากธุรกิจของท่านมีความเป็นไปได้ ที่จะเจริญเติบโตในอนาคต มีลูกหนี้ที่มีีความน่าเชื่อถือ มีการเตรียมความพร้อมที่จะกู้แบ้งค์ มีการพิสูจน์หลักแหล่งเงินได้ที่ชัดเจน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับอนุมัติและสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่สะดุด